هفت اقلیم

 

علی انسانی است ‏که

در خانة خدا متولد شد

و در همان خانه،

دشمن نادان و آلوده به جهل و خشکه مقدسی، بر او هجوم آورد

تا در سجادة عشق و نیاز

که تمامیت شیدایی و زیبایی را یک ‏جا به تصویر می ‏کشید، رستگارش کند.

کسی‏که در خانة خدا متولد می ‏شود،

همچون کوه در مقابل شداید، سختی ‏ها، نامردمی ‏ها و بی ‏عدالتی ‏ها استوار است

و همه می ‏دانستند تا زمانی ‏که علی‏(ع) هست،

احدی جرأت پایمال کردن حقی را نخواهد داشت....

علی انسانی است ‏که

وجودش سرشار از صداقت، پاکی، رشادت، زیبایی، لطافت، شجاعت و مردانگی است

و سالک ‏وار در اوج کمال و آگاهی،

به درک و مشاهدة شگفتی ‏هایی نایل می شود

که چشمان سر، از رؤیت آن‏ ها عاجزند.

علی انسانی است ‏که

به هر وسیله ‏ای برای رسیدن به موفقیت متوسل نمی ‏شود

و توفیق و آرامش خویش را

در عبادت و بندگی یار جستجو می‏ کند.

علی انسانی است ‏که

هفت اقلیم آسمان را

به بهانة پایمال ‏کردن کوچک‏ ترین حقی،

حتی اگر پوستِ جوی موری باشد، عوض نمی کند.....

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید