انتظار

 

برای او که منتظر است

**

امشب تو را به میهمانی دل خواهم برد

امشب با تو قصه‎ها خواهم گفت

امشب در برکة سبز بی‎کرانت خیمه خواهم زد

امشب سکوت دلربایت را با تنهایی محزونم آشتی خواهم داد

امشب عطش تشنگی روحم را با عطر لبت سیراب خواهم کرد

امشب خواب چشمانم را با یاد نگاهت بیدار خواهم کرد

امشب عطر شقایق را عاشقانه بر نبض احساست خواهم پاشید

امشب عاشقانه‎ترین احساسم را در هوای صاف صورتت تفسیر خواهم کرد

امشب زمزمه‎های عریان شب را در لالة گوش چکاوک مست خواهم خواند

امشب از صخرة سبز اندام شب به آسمان هفتم پرواز خواهم کرد

امشب آسمانی خواهم شد

امشب فانوس شب را با برق ستارة چشم خمارت روشن خواهم کرد

امشب تا سحر از رنگ افق خواهم گفت

امشب در صور اسرافیل آواز مرغ و پری خواهم خواند

امشب تا سحر عشقبازی خواهم کرد

امشب در بی‎کرانگی دشت وجودت آزاد خواهم شد

امشب تا سحر، آه! تا سحر آواز خواهم خواند

امشب مست خواهم شد

امشب پیدا خواهم شد

امشب عریان خواهم شد

امشب هشیار خواهم شد

امشب تو را به میهمانی دل خواهم برد

 

/ 0 نظر / 8 بازدید