بقا

 

عاشق

که در سرای فقر(بی نیازی)

و عشق یار

به انتظار یار می ‏نشیند،

از تجلیات و تمنیات دنیا رها می‏ شود؛

یعنی:

می ‏سوزد

و می ‏بازد

تا یار رخ بنماید

و راز از پرده برون افتد

و دل محرم شود

و آن‏ چه نادیدنی بود،

نمایان شود

و چون بر اسرار آگاهی یابد،‌

از زر و سیم و ماهرو و هوس می ‏گذرد

و یکپارچه خود را در اختیار خورشید قرار می‏ دهد

تا از گرمای وجودش،

گرم شود،

ذوب شود،

هر آن ‏چه یار خواهد شود؛

و به امید بودنِ همیشگی در کنار معشوق،

هر چه در تن و در سر دارد،

می ‏درد

و می زداید

تا ذره شود،

هیچ شود،

تهی شود،

پوچ شود،

فنا شود

تا به توفیق بقا-

در کنار یار دست پیدا کند‌

در خورشید ممزوج شود

نور شود

شور شود

با عشق یکی شود

با روح ابدیت یکی شود

و زندگی جاودانه همراه با آرامش پیدا کند.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید