آزادی

 

بی تو ای آزادی ای تاج سر من

بی تو که من تن ندارم، سایه‏ای بر سر ندارم

بی تو ای آزادی ای خروش رفتن من

بی تو، فریادم بی‏صداست، آوازم بی‏نواست

بی تو ای آزادی ای فانوس شب من

بی تو، خانه‎ام زندان است، هستی‏ام بی روح است

بی تو ای آزادی ای خورشید دل من

بی تو، کلبه‎ام سرد و بی‏روح است، آسمان تاریک است

بی تو ای آزادی ای چشم دل من

بی تو، چهره‏ام غبارآلوده است، صورتم بی نور است

بی تو ای آزادی ای خون رگ من

بی تو که هستی ندارم، خرقة مستی ندارم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید