خودشیفتگی

 

اگر یاد بگیریم که

در مقابلِ حتی کوچک‏ترین موضوعاتِ زندگی و جامعه،

اقدام عملی کرده و تا رسیدن به نتیجه و مقصود،‌

منتظر و با استقامت بمانیم

و چهرة درونی و بیرونی یا حرف و عمل‏مان یکی باشد،

بهتر از آنست که

برای مسائل بسیار بزرگ،

تنها شعار داده، حرف زده و ایراد بگیریم

امّا در مواقع لزوم،

از عمل به کوچک‏ترین آن‏ها،

عاجز و هراسناک باشیم.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید