پرواز جمعی

 

همه می ‏توانند از کارها و رؤیاهای کوچک خود شروع کنند

و با توکل و ایمان و پشتکار و اعتماد به نفس

آن ‏را به سرانجام برسانند و سپس،

منتظر و آمادة پرواز بعدی برای انجام کاری بزرگتر باشند.

کسانی ‏که پروازهای بلند برای تحقق خواسته ‏های خود می ‏کنند،

همان «افراد موفقی» هستند که می ‏خواهند پروازکردن را به همه بیاموزند.

آن‏ ها وقتی می ‏بینند دیگران نیز قادر به پرواز هستند،

شاد شده و درواقع، آرامش و نشاط خود را

در پرواز موفقیت‏ آمیز دیگران جستجو می‏ کنند.

بنابراین، این افراد برای پرواز،

هرگز متوسل به هر وسیله ‏ای نمی شوند

و هنگام اوج گرفتن،‌

ضمن تأکید بر اصول اخلاقی،‌

قانونی را زیر پا نمی ‏گذارند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید