نیایش- 5

 

بارالها

کدامین نور و کدامین روشنایی

نور و روشنایی تو را دارد؟

و به راستی روشنایی جمال و جلالت

عالم تیره را منور

و دل های تاریک را روشن کرده است.

 

خدای من

چگونه می توانم با چراغ دیگری

تو را جستجو کنم

یا نشانی از خانة تو گیرم؟

چگونه می توانم با راهنمایی غیر از تو

راه به سوی دل پیدا کنم

و در لالة گوش برگ ها،

حدیث سبز عاشقی را زمزمه کنم؟

 

محبوب من

راه تویی، دلیل تویی

خسته و درمانده منم

نور تویی، چراغ تویی

تیره و آشفته منم

پس، معشوق من!

راه و چراغ خویش را از من دریغ منما

چون به خوبی می دانم:

نوردهندة هر چراغ و سازندة هر راه و دلیل و راهنما،

تنها تویی

تویی، تویی

تنها تویی.......

 

/ 0 نظر / 13 بازدید