نیایش 3

 

بارالها

می دانم و می دانی که

همه نیازمندند و محتاج

و در جستجوی راه و راهنما

 

خدایا

می دانم و می دانی که

همه در هراسند و نالان

و به دنبال آرامش و سایه بان

 

معبودا

می دانم و می دانی

که جز تو راهنما و سایه بانی نباشد

و هر چه و هر که هست، سراب است و خیال

 

پس معشوق من

معبود من

خدای من

چگونه درد و حرف خویش را به غیر از تو برم

و چگونه غیر از تو راهنمای من به سوی تو باشند؟

 

بارالها!   

مرا در آغوش خویش ایمن فرما

و هادی و راهنمای من باش در طوفان های جادة عمر

که می دانی و می دانم

چقدر نیازمندم و محتاج

و می دانی و می دانم

که هیچ ندانم

و غیر از تو، کس ندارم......

 

/ 0 نظر / 9 بازدید