انتظار

 

ای میان هیچی و پوچی، منتظر

ای هیچ و پوچ اما منتظر

ای کمتر از ذره و ناچیزتر از ظلمت ولی منتظر

ای مجهول و پراکنده در آیینة خلقت اما منتظر

ای وزش شاخة خشک و برگ خزان ولی منتظر

ای کمتر از هنوز و شایدِ فردا اما منتظر

با انتظار طعم امانت، خلیفة یار شده­ای

در تب انتظار، زیباتر از خلقتِ یار شده­ای

جوهر وجود را چه مقدار، بی­انتظار

من چه می­گویم، رفاقتِ دوست کجا؟ بی­انتظار

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید