قدر

 

ای امام اول مظلومان و آزادی‏خواهان اعصار!

من در اوج تنهائیم؛

و در نهایت دلتنگی‏هایم؛

و شرمساری‏ از گناهانم؛

و پشیمانی و ندامتم؛

وقتی مخاطبم را نمی‏یابم؛

حرف‏های غدیر را

با تو در "میقات" زمزمه می‏کنم؛

و در "بیت‏الله­الحرام"،

جائی‏که خدا تو را در آغوش گرفت

و حرف‏های غدیر را

در لالة گوشت اذان گفت،

پژواکش را با گوش جان می‏شنوم.

*

ستاره‏های اشک

در کُنج دل نشسته، سوسو می‏زنند

رهروان مسیر عشق

از آیینة چشمان عبور می‏کنند.

*

و من اینجا نشسته، خسته و تنها

سر در گریبان نغمه و دنیا

در سعی عشق و آیینه افکار

قدری از شب­های عمرم را جستجو می­کنم.....

/ 0 نظر / 12 بازدید