آه قلم

 

چندی پیش، مصرع نخست قطعة زیر را که مدتها پیش سروده بودم، بدون ذکر سرایندة آن در جایی مشاهده کردم؛ لذا بی مناسبت ندیدم که تمامی آن­را یک­جا برای شما بیاورم. امیدوارم که لذت ببرید.

*

می ‏نویسم، می‏ نویسم اسطورة پایداری را

می ‏نویسم فصل روشن زندگانی را

می ‏نویسم، می ‏نویسم آیین شادمانی را

می ‏نویسم واژة گرم پهلوانی را

می ‏نویسم، می ‏نویسم سرنوشت مبارزی را

می ‏نویسم پرتاب سنگ آزاده ‏ای را

می‏ نویسم، می ‏نویسم داستان مرد و زنی را

می ‏نویسم حدیث تکرار مردانگی را

می ‏نویسم، می ‏نویسم، می‏ نویسم، می ‏نویسم

می ‏نویسم آه قلم و آزادگی را

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید