شب قدر

 

علی انسانی است ‏که

بهترین شب ‏های عالم، برای او پدیدار شده اند

که از هزار شب افضل ‏اند تا در آن شب یا شب ‏ها،

اسارت نفس به حریت و آزادگی تبدیل شود،

و آیه ‏های نجات انسان ‏ها از عالم سیاهی ‏ها و زشتی ‏ها و بردگی ‏های دنیوی،

به بهترین صورت تفسیر شوند

و سرنوشت عالم و آدم را رقم زند

و انسان در چنین شبی بتواند "قدر" خویش پیدا کند

و کویر خشکش را با گواراترین شهد عالم، سیراب کند

و زمین جان تازه ‏ای پیدا کند

و آسمان نورانی شود

و جهل و نادانی به دانایی و بصیرت مبدل شوند.

و همة این ‏ها به برکت حضور عزیزترین شخصیت سالم عالم هستی در پیشگاه احدیت باشد

که به ‏مناسبت چنین حضوری، ملائک و روح به اذن عشق،

حریر ملیح شفاعت و رستگاری بر سر شب ‏زنده ‏داران عاشق ببندند

و بهترین سلام ‏ها و درودها و ثناها را

از بهشت عشق به دل‏های نالان و شکسته هدیه کنند.

علی انسانی است ‏که

آواز قلم هرگز نتواند نالة درد و محنتی که

او شب ‏ها در اعماق چاه دنیا، طنین ‏انداز می ‏کرد،

به نت درآورد و گوشه ‏ای کوچک از آن ‏را

حتی با برترین واژه ها بسراید.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید