بت پرستی

 

کسانی که نتوانسته اند

خوی بت پرستی را

از روان خویش پاک کنند،

حتی اگر به ظاهر،

از معتقدان سرسخت به دین و مذهب باشند،

اما برای رسیدن به خواسته های خود،‌

از هر وسیله و بتی استفاده کرده،‌

سخیف ترین رفتار فردی و اجتماعی را

از خود بروز می دهند.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید