دعای روزهای ماه مبارک رمضان

 

 

ماه پربرکت رمضان،

ماه دعا و نیایش است

و به راستی تشنگی لب و گرسنگی تن را باید

با ذکر مداوم دعا و نیایش سیراب کرد.

 

بیایید در حق یکدیگر دعا کنیم که:

بارالها!

توفیق ذکر مداوم دعا و نیایش را در این ماه پربرکت به ما ارزانی کن

و روح و روان ما را فقط با یاد و نام خودت صیقل داده، به آرامش برسان

آمین! یا رب­العالمین.

 

امیدوارم که ذکر دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان نصیب همه ما شده

و از خداوند بخواهیم که:

به ما توفیق دهد تا

یکدیگر را در همه حال

به­ویژه در اوقات سحر و افطار

که امکان استجابت دعا بیشتر می­شود

از دعای خیر فراموش نسازیم

 

دعای روزهای ماه مبارک رمضان

  متن دعا Böners texter  صوت دعا Lyssna på böner   متن دعا Böners texter صوت دعا Lyssna på böner 16 رمضان 16 Ramazan 16 رمضان 16 Ramazan     1 رمضان   1 Ramazan   1 رمضان   1 Ramazan 17 رمضان 17 Ramazan 17 رمضان 17 Ramazan     2 رمضان   2 Ramazan   2 رمضان   2 Ramazan 18 رمضان 18 Ramazan 18 رمضان 18 Ramazan     3 رمضان   3 Ramazan   3 رمضان   3 Ramazan 19 رمضان 19 Ramazan 19 رمضان 19 Ramazan     4 رمضان   4 Ramazan   4 رمضان   4 Ramazan 20 رمضان 20 Ramazan 20 رمضان 20 Ramazan     5 رمضان   5 Ramazan   5 رمضان   5 Ramazan 21 رمضان 21 Ramazan 21 رمضان 21 Ramazan     6 رمضان   6 Ramazan   6 رمضان   6 Ramazan 22 رمضان 22 Ramazan 22 رمضان 22 Ramazan     7 رمضان   7 Ramazan   7 رمضان   7 Ramazan 23 رمضان 23 Ramazan 23 رمضان 23 Ramazan     8 رمضان   8 Ramazan   8 رمضان   8 Ramazan 24 رمضان 24 Ramazan 24 رمضان 24 Ramazan     9 رمضان   9 Ramazan   9 رمضان   9 Ramazan 25 رمضان 25 Ramazan 25 رمضان 25 Ramazan   10 رمضان 10 Ramazan 10 رمضان 10 Ramazan 26 رمضان 26 Ramazan 26 رمضان 26 Ramazan   11 رمضان 11 Ramazan 11 رمضان 11 Ramazan 27 رمضان 27 Ramazan 27 رمضان 27 Ramazan   12 رمضان 12 Ramazan 12 رمضان 12 Ramazan 28 رمضان 28 Ramazan 28 رمضان 28 Ramazan   13 رمضان 13 Ramazan 13 رمضان 13 Ramazan 29 رمضان 29 Ramazan 29 رمضان 29 Ramazan   14 رمضان 14 Ramazan 14 رمضان 14 Ramazan 30 رمضان 30 Ramazan 30 رمضان 30 Ramazan   15 رمضان 15 Ramazan 15 رمضان 15 Ramazan

 

التماس دعا

 

/ 0 نظر / 9 بازدید