طریقت

 

بدانیم تا زمانی‏که خود را در جسم فیزیکی محبوس کرده‏ایم،

امکان ((دیدن)) برایمان مهیا نخواهد شد

و مشکلات زندگی آزارمان خواهد داد.

بیرون رفتن از جسم فیزیکی،

ما را به ((دنیای دیدن)) رهنمون می‏کند.

یاد بگیریم تمامی چیزهای غیرضروری را از زندگی خود حذف کنیم تا قادر به ((دیدن)) شویم. شخصی که بتواند ((ببیند))، به مسائل مادی بی‏علاقه می‏شود و به‏دنبال کشفِ شهود و عالم عشق روانه می‏شود. همان‏طور که مولای ما این‏گونه رفتار و فلسفة ((شهادت)) را چنین تفسیر کرد.

او خود را از ((دنیا)) آزاد کرد

تا طریقة ((دیدنِ)) بندگی و آزادگی را

به انسان‏ها بیاموزد.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید