حريت

...........آنان كه قادر به قبول مسؤوليت نيستند، نياز به آقا بالاسر داشته و هرگز طعم آزادي و دموكراسي را نخواهند چشيد و درواقع،‌ آنان علاقه‏اي به آزادي ندارند، چون از پذيرش "مسؤوليت" اعمال خود در هراسند. يعني،‌ كسي‏كه مسؤوليت‏پذير است،‌ زنده است وگرنه مرده‏اي در جسمي متحرك بوده كه از آزادي و آزادگي فاصلة زيادي خواهد گرفت و هميشه بندة ديگران و ظواهر دنيا باقي خواهد ماند.

آزادي يعني بي‏نيازي از دنيا. آن‏كس كه در دام دنيا فرو مي‏افتد،‌ هرگز آزاد نيست. اگر قرار باشد درس آزادي و آزادگي داده شود،‌ معتبرترين مكتبي كه مي‏تواند انسان‏هاي آزاد و آزاده بسازد،‌ مكتب فقر و عشق است؛ چراكه مكاتب و انديشه‏هاي ديگر همگي طوقي از اسارت بر گردن انسان‏ها آويخته و آن‏ها را به بهانة‌ آزادي، اسير افكار خويش مي‏كنند.

آزادي يعني داشتن حق انتخاب و قبول مسؤليت براي انتخابي كه در هر مرحله از عمر صورت مي‏گيرد.

كسي‏كه حق انتخاب دارد، در مقابل خود،‌ خانواده، جامعه و كل بشريت مسؤول بوده و نمي‏تواند چنين مسؤوليتي را به گردن ديگران انداخته و خود را در مقابل شرايط تحميلي،‌ بي‏اختيار و عاجز دانسته، مجبور به پذيرش شرايط نامطلوب شود.

تمامي زنان و مردان بزرگ در صحنه‏هاي مختلف زندگي، با مبارزه‏اي بي‏امان، سهم به‏سزايي در ترسيم آيندة بشريت داشته‏اند و با خدمات ارزنده‏اشان، نام خود را براي هميشه در دل تاريخ به يادگار باقي گذاشته‏اند........

 

(( برگرفته از کتابم تحت عنوان: "فقر و عشق"))

/ 1 نظر / 2 بازدید
کمیته‌ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86 درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم. کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند