دنیای استاد و دانشجو

 

دنیای شیرین علم و عالم و استاد و دانشجو،
صحنة جوش و خروش است که در آن
صفحات تازه‏ ای از تفکر و اندیشه ورق می ‏خورند.
در این دنیای پر از رمز و راز و شیدائی،
طنازی علم به اوج می ‏رسد
و زیبائی، طراوت، دلهره، عشق، هیجان و شور آن،
شباهتی با عوالم دیگر ندارد
و شیرینی آن‏ با شیرین‏ ترین شهد دنیای مادی
غیرقابل مقایسه است و حکایتش،
با کلمات امکان ‏پذیر نیست.

/ 0 نظر / 12 بازدید