بندگی

 

فلسفة فقر(بی نیازی) و عشق یار،

وارستگی می ‏آموزد

که رهرو

نه در طمع دنیا خشنود باشد

و نه از ترس عقبی، هراسناک؛

بلکه خشنودی را

در عشق به یار جستجو می ‏کند

و قهر معشوق و معبود،

هراسناکش می ‏سازد.

او می ‏خواهد

لحظه ‏لحظه ‏‏های جام وجودش را

با فکر و می یار پر کند

تا به مستی برسد

و با پوشیدن جامة فقر،

گدایی در سرای یار را

پیشه کند

تا بذر عزت و بزرگی و ثروت واقعی را

در نهان وجودش بکارد

تا سرانجام،

محصول بندگی درو کند....

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید