خاطره

 

ببخش مرا اگر در خاطرت پا گذاشتم

تقصیر از من نبود،

دلم را در نگاهت جاگذاشتم

عشقم را با طبق طبق از گل­های لاله و زنبق

به پایت ریختم و نور دیده­ام را

در نگاهت جاگذاشتم

لحظه­ای سکوت، لحظه­ای درنگ،

مرا در نگاهت پیدا کن

بندة عشقم و پیالة شراب لب لعلت را

در کام تشنة خسته، جاگذاشتم

می­سوزم از فراقت، ای خاطر شورانگیز

ببخش مرا اگر در خاطرت پا گذاشتم

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید