پرواز

 

در سرای میهمانی یار

آغاز و پایانی نیست

جنگل همیشه سبز و سایة دوست نیز سبز

حجم مفصل آسمان در نگاه عشق

بسته نیست و تکرار زندگی در شیار پنجرة عمر

شکسته نیست

در سرای میهمانی یار

عاشق، وارث بشارت است

نسیم، بوی دهان عاشق است

نور، در هیاهوی ادراک جاری است

لبخند، در سرای یار وزن عاشق است

عشق یار، فسانه نیست

در سرای میهمانی یار

سکوت مثل فریاد است در محراب رهایی

نور آزادی می­شکافد ابر تیره را در آسمان آبی

هجوم لاله­ها لبریزند در جادة رؤیایی

پرواز ستاره اتفاقی نیست در شب مهتابی

ضجة واژه­ها، ترانه نیست

در سرای میهمانی یار

شب و روزی نیست

آسمان همیشه آبی و پنجرة خانه نیز باز

زورق هستی قایقران در تلاطم زمان

خسته نیست و تکرار تازگی نور در ستیغ بلند کوه

شکسته نیست.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید