توکل

 

در زندگی روزمره

گه گاه، نیروهای شیطانی زیادی یافت می شوند

که قصد اذیت و تخریب روحیه شما را

در محیط زندگی و کارتان دارند

به طور معمول، این افراد از میان دوستان و خویشان نزدیک،

حتی فرزندان و آشنایان بوده که با عملیات ایذایی و تخریبی

می خواهند شما را از ادامه حرکت تکاملی باز دارند

و امیال شیطانی خویش را به شما تحمیل کنند

 

نباید به چنین امواج منفی که برخواسته از قلب شیطان هستند

اجازة رخصت و پیروزی داد و میدان را برای یکه تازی شان فراهم کرد

از طریق ذهنی که متصل به امواج الهی و انرژی های مثبت است

ذهن و قلب خویش را سالم و شاداب نگه دارید.

 

تجربه به من آموخته است که-

برای مقابله با چنین افرادی

باید آنها را با تمام وجود بخشید

ولی اگر ذهن تان برای این کار آماده نیست

آنها را از طریق امواج ذهنی و ساطع کردن انرژی های مثبت

از زندگی خویش بیرون رانده

و در بندشان گرفتار نشوید

 

باید دانست و باور کرد که-

نیروهای شیطانی همیشه و همه جا حضور داشته

و بخشی از زندگی روزمره شده اند.

با توسل به امواج الهی و تقویت ذهن

و برخورداری از روانی سالم

نشاط و سلامتی را به زندگی خویش و اطرافیان هدیه کرده

و در مسیر تکاملی با قدرت بیشتری گام برداریم....

 

/ 0 نظر / 29 بازدید