راز

 

دوستان! همیشه اعتقاد داشته ام و در کتاب هایم به کرات نوشته ام که:

مأموریت ما مبارزه است تا بتوانیم جهان هستی را

در مسیر تکاملی خود سریعتر به طرف جلو هدایت کنیم.

 

افراد زیادی را در موقعیت های اجتماعی و حرفه ای متفاوت

اعم از کارمند و مدیر و دانشجو و خانه‏دار و دانش آموز......

می بینیم که افسرده اند و در کارهای روزمره بی تفاوت و کم تحمل نشان می دهند!

گویی حال و حوصلة ‏کسی را ندارند و از «بودن» لذت نمی برند.

 

تجربه در زندگی به من آموخته است که باید همیشه به استقبال مبارزه ‏رفت.

 

همة ما افراد بسیاری را می شناسیم که نسبت به زندگی بدبین هستند

و هرگونه تلاشی را عبث و بیهوده فرض می کنند.

این افراد خود را بازیچة دست روزگار می دانند

و هیچ گونه هدفی را برای خود قایل نیستند.

گویی کسی را در زندگی دوست ندارند

و خوشبختی و سعادت کسی را نمی خواهند.

هیچگاه به دیگران یاری نمی رسانند

و به جای این‏که «دست» همنوعان خود را بگیرند،

«پای» آن ها را می گیرند!

گویی که مبارزة آن ها با عشق و محبت و نوعدوستی است!

نکبت و ناراحتی دیگران را پیشرفت و راحتی خود تفسیر می کنند

و به همه چیز با بغض و کینه می نگرند!

 

راز موفقیت همراه با آرامش اینست:

مأموریت ما مبارزه، نوعدوستی و آرزوی خوشبختی برای دیگران است

تا بتوانیم جهان هستی را در مسیر تکاملی خود سریعتر به طرف جلو هدایت کنیم.

نتیجة مبارزه مان هم اصلاً مهم نیست.

مهم این است که در هر لحظه از زندگی

(در خانه و کنار خانواده، دانشگاه، محل کار، جامعه، میدان نبرد و.....)،

بهترین نوع مبارزة خود را به معرض نمایش بگذاریم...

 

اگر دنیا را این گونه ببینیم و زندگی را این چنین تفسیر کنیم

به راستی زندگی موفقیت آمیز همراه با آرامشی خواهیم داشت....

 

/ 0 نظر / 16 بازدید