معلم

 

روز معلم را به همه تبریک گفته

و این متن را تقدیم می کنم به همه کسانی که

حرفی به من آموختند

و مرا تا آخر عمر بندة آن حرف کردند

*

استاد کسی است که-

آرزوها و رؤیاهای بلند دارد،

پروازهای بلند می کند

و توان و همت او به وسعت آرزوهایش

که به عمق تمامی آسمان هاست، شکل می گیرد.

 

استاد کسی است که-

هیچ گاه درهای بسته

و محدودیت ها را

برای پیشرفت و تعالی مانعی ندیده‏ است

و نخستین پرواز بلند و با شکوه خود را

در آسمان بیکران علم و معرفت و زیبائی ها،

از پشت همان درهای بسته آغاز می کند

و به موفقیت می رسد.

 

استاد کسی است که-

در مکتب عشق آبدیده شده است‌

و بی نیازی در رفتارش متجلی ا‏ست

او درحالی که دستان و قلبی بخشنده دارد

میوة وجودش را

بی منت و رایگان-

به همگان ارزانی می کند

و آرامشی ابدی را

به دل ها ارزانی می دارد.

بخشندگی،

در ذات او نهفته است،‌

چراکه معلم بی نیاز است،

پس باید ببخشد تا به آرامش برسد.

او باور دارد که-

برای زنده ماندن و حیات جاودانه،

باید بخشنده و بی نیاز باشید.

 

استاد کسی است که-

سودایی جز تحقق "آرمان های" برتر و متعالی در سر ندارد

و گوهر وجود خویش را به پای آن می ریزد

و حتی مرگش، پیام آور حیاتی برتر است

و نزد پروردگارش به روزی نشسته است  

و "ایستاده مردن را برتر از زیستن به صورت زانو زده" می داند.

 

استاد کسی است که می آموزد:

در زندگی،

فقط یک خوشبختی وجود دارد:

عشق بورزیم

و به ما عشق بورزند.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید