آوای پارسایی

آوای پارسایی، نسیم دل عاشق است

نسیمی که دره های خاموش وجود را روشن

و آسمان تیرة دل را شفاف می کند.

آوایی که عاشق با توسل به یار،

کید و خدعة دنیا را

در خاک می کند.

 

عاشق می داند-

توسل اگر برای رضای معشوق

و رسیدن به درگاهش نباشد،

خدعه و فریب است

و سبب گمراهی

و گم شدن راه است.

*

نسیم در پوست من جاری است

شاهدم آسمان آفتابی است

امروز، پیکرم گرم و مرطوب است

از خدا خواهم توفیق همیاری

در قلب من کینه از کسی نیست

حرف آخرم می شنود خاک تنهایی....

 

*

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید