راز

((فراخ روزی))ها؛ نگرش ((خورشید صفت))ها را دارند.
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/۱٤
 

پیام شمارة ۲۲۴

 

یاران همراه!

 

در محیط پیرامونی و در جامعه می‏توانیم با دو گروه متفاوت از انسان‏ها برخورد نمائیم. انسان‏های بخشنده و انسان‏های بخیل؛ انسان‏های گشاده‏دست و انسان‏های تنگ‏نظر؛ انسان‏های کوشا و انسان‏های بی‏رمق؛ و..... دستة نخست را انسان‏های (( فراخ روزی)) و گروه بعدی را انسان‏های ((تنگ روزی)) می‏نامم. در فرهنگ متعالی اسلامی، نه تنها کسب درآمد و روزی با توکل به باریتعالی امکان‏پذیر است، بلکه هرآن‏چه که حاصل می‏نمائیم، می‏خواهد عزٌت باشد یا ذلٌت، در یدٌِ حضرت حق خواهد بود، چراکه او می‏داند حق کدامست و باید چه کسانی از آن بهره‏مند شوند و به اصطلاح عامه، ((معاش و روزی هر کسی دست خداست)). چنین است که چگونگی نگرش ما به جهان پیرامونی و نحوة تعامل با اطرافیان و محیط خارج، تعیین‏کنندة جایگاه ما در دنیای مادی یا زیادی و کمی روزیمان خواهد بود. از مثالی ساده شروع می‏کنم. آیا تا کنون از پنجرة اطاق خود، مجادلة ((سارها)) را مشاهده کرده‏اید که با سروصدای فراوان، بر سر قوتی که پیش رو دارند، با حرص و ولع به جان هم می‏افتند؟ به‏نظر من، انسان‏های تنگ روزی ((سار صفتند)). آن‏ها چشم دیدن موفقیت، شادمانی، سرور، آرامش و نشاط دیگران را ندارند و فکر می‏کنند با تخریب شخصیت دیگران، خود به بزرگی می‏رسند. انسان‏های ((تنگ روزی))، بخشندگی و کمک به دیگران را برنمی‏تابند، آرامش همنوعان خود را نمی‏پسندند و در عوض، با تنگ نظری و حسادت‏های بی‏حد و حصر، آرامشی را دنبال می‏کنند که در عذاب و ناکامی دیگران نهفته باشد، اما تو گوئی که اینان همیشه در عذاب و تلخی روزگار به سر می‏برند و نان به آرامش نمی‏خورند و دل به دریای سبز ندارند که در خون کبود و لخته شده افتاده است. این افراد، در هر جایگاه اجتماعی که قرار داشته باشند، درحالی‏که نسبت به وضعیت موجود معترضند، اما هیچ‏گاه برای تغییر آن کاری صورت نمی‏دهند و با محافظه‏کاری بی‏نهایتی که در ذات رفتار و افکارشان نهفته است، اعمال خود را توجیه می‏نمایند. آن‏ها هرگز به دنبال انجام کارهای بزرگ نیستند، گوئی بالی برای پرواز ندارند تا پروازهای بلند انجام دهند تا آن‏سوی دریاهای سبز را نظاره‏گر باشند، درعوض به تخطئه کسانی می‏پردازند که کارهای بزرگ انجام می‏دهند و پروازهائی بلند دارند که می‏خواهند آرامش و سرور را از سرزمین‏ پاکی‏های آن‏سوی دریاهای سبز برای همگان به ارمغان آورند. البته انسان‏های سارصفت، غالباً فکر می‏کنند بسیار کارآمد و فعال هستند و حتی نسبت به سایر همقطاران خودشان ارجحیت دارند و دلیل ناآرامی، تشویش، تنگ‏روزی، خمودگی و عقب‏ماندگی خود در زندگی را دورماندن از موقعیت یا کمی درآمد می‏دانند! بسیاری از این افراد ممکن است که تفاوت‏های جنسی، عدم برخورداری از زیبائی چهره و اندام و یا کم‏لطفی و بی‏اعتنائی مقامات مافوق را علٌت عدم پیشرفت خود در زندگی بدانند! آنها معمولاً نسبت به وظایف خود بی‏تفاوت و بی‏میل می‏باشند و با دید محدود و تنگ نظرانه خود، یا بر علیه دیگران مشغول نوشتن گزارش هستند و یا پشت سرآنها بدگوئی و غیبت می‏نمایند و یا ((زمین و زمان)) را لعن و نفرین می‏کنند.

در مقابلِ افراد فوق، انسان‏های ((فراخ روزی)) قرار دارند. آنها ((خورشید صفتند)). بدون منٌت، به همه جا و همه کس گرمی و طراوت و شادابی و حیات می‏بخشند. روحیة اولیاء خدا و انسان‏های بزرگ را دارند. بسیار بخشنده و متواضع هستند. گشاده‏رو و گشاده دست و کارگشایند. آنها دیدی بسیار وسیع دارند و خوشبختی و کامیابی و بهروزی و موفقیت دیگران، مسرورشان می‏سازد؛ انگار که خود به آن موفقیت‏ها دست‏یافته‏اند. همیشه درحال تلاش و جوشش هستند و فکر نمی‏کنند که سهم مادیشان از این‏همه تلاش چقدر است. آنها خود را فراموش می‏کنند و با روحیه‏ای قوی به ساختن زندگی موفق برای خود و اطرافیانشان مشغول می‏باشند. با مشقٌات و سختی‏های زندگی به سادگی کنار می‏آیند و هرگز اجازه نمی‏دهند که ناملایمات به آنها آسیبی وارد آورد، هرچند برای مدٌتی کوتاه آزرده خاطر گردند و دل‏شکسته شوند که روحی بس لطیف دارند. درمجموع، فشارها و ناملایمات بسیار شدید، باعث تقویت روحیه‏اشان می‏شود و آنها را نسبت به گذشته مصمم‏تر و با اراده‏تر می سازد. ((پروازهای بلند)) این افراد دیدنی است که هنگام صعود آرزو دارند همه را با خود از زمین بلند کنند و به سرزمین‏های سبز ببرند. اگر به هنگام پرواز زمین بخورند اما دوباره برمی‏خیزند و پروازی بلندتر می‏کنند و دیگران را موعظه به چنین پروازهائی می‏نمایند. آنها دلی دارند به پهنة آسمان و عمق فضای لایتناهی و گستردگی تمامی سرزمین‏های سبز که آن‏همه فقط تکیه بر توکل دارد. بنابراین تعجب ندارد که روزیشان و نور چهره‏اشان، هم وزن ((دلشان)) باشد. هرگز نباید افراد ((خورشید صفت)) را به مکتب ((سار صفت))ها فرستد و باید مراقب بود که در فعالیت‏های روزانه، در دام ((سار صفت)) ها گرفتار نیآیند. چنین است که رمز خوشبختی و آرامش و شادمانی، در چگونگی نگرش به جهان پیرامونی است که ((فراخ روزی))ها؛ نگرش ((خورشید صفت))ها را دارند.

 

همیشه سبز و آفتابی باشید.

 

 


 
comment نظرات ()