راز

دلمشغولی
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٦
 

 

رهرو مسیر فقر و عشق هم دلمشغولی‏های خود را دارد.

او می‏خواهد مدام در جادة پیوستگی نور عشق قدم بردارد تا بلکه گرة‌ تاریکی را بگشاید.

او می‏خواهد با گشودن رمز هستی، به ستیغ کوه وجود رسیده و از آن بالا، سر به آبی آسمان ساییده و سکوت ترس و وحشت را درهم شکند.

او می‏خواهد با بازکردن سینه‏های بسته، غم و اندوه دنیا را پرپر کند؛

و از گرمی آفتاب، شبنم آرامش و سرور بچیند.

او می‏خواهد فرجامی خوش باشد؛

اندیشه‏ای ناب باشد؛

فکری تازه باشد؛

نسیمی دلنواز باشد؛

آسمانی صاف باشد؛

خندة گل باشد؛

خوابی خوش باشد؛

آیینة معشوق باشد؛

میوه‏ای نوبر باشد؛

ستاره‏ای پرنور باشد؛

و خورشید آسمانش هیچ‏گاه غروب نکند.

او می‏خواهد آواز عشق را در گوش ماه زمزمه کند تا شب هیچ‏کسی بی‏ماه نباشد.

او می‏خواهد آوازه‏خوان کوچه باغ‏های دل عشاق باشد؛

و نقش گلیم تن پروانه‏های دشت آرزوهای آزادی‏خواهان و رهروان جادة فقر و عشق.

او می‏خواهد ستون‏های بی‏کسی و درمندگی و وابستگی و اسارت را فرو ریزد؛

و غبار آلودة مسیر اسارت و تباهی را با شبنمی از جنس فقر و عشق، آب و جارو کند.

او می‏خواهد به تماشای گردش ماهی در حوض امید برود؛

و پنجرة نور را در آب بگشاید؛

و جلوة مهتاب را در اشک چشم پروانه ببیند؛

و نبض نیلوفر آبی را بگیرد؛

و در جویبار اندیشة برگ شنا کند؛

و از سرچشمة رویش‏های عشق بنوشد؛

و لرزش ماه را در آب وجود حس کند؛

و پرواز پرنده را در ساحل سجادة نماز ببیند؛

و چین اقیانوس دل عاشق را بفهمد؛

و بر موج دریای لبخند سوار شود؛

و از آن‏جا به مهمانی خانة یار در جوی زمان رود.

تمام این دلمشغولی‏ها، خواستن‏ها و آروزهای رهرو مسیر فقر و عشق،

برای آنست که، سرور و خوشی و آرامش انسان‏های دیگر را ببیند تا خود به آرامش و سرور و خوشی برسد؛

برای آنست که، کلمة عشق بر صورت دنیا نقش بندد و زنگارهای ابلیس پاک شود؛

برای  آنست که، جنگ میان انسان‏ها به پایان رسد و صلح و دوستی جانشین شود؛

برای آنست که، گرد خواب بی‏خیالی و بی‏تفاوتی از تن انسان‏ها زدوده شود؛

برای آنست که، تارهای وهم و خیال از باور مردمان فرو ریزد و روشنایی و نور بر خانه‏ها تابانده شود؛

برای آنست که، فسون و جادوی شیطان باطل شود و آواز عشق به گوش‏ها برسد؛

برای آنست که، رنج و محنت و ستم و حرمان و گرسنگی و تباهی تمام شود و انسان‏ها بتوانند با آرامش خیال، بندگی عشق کنند.

اما.....................

 


 
comment نظرات ()