راز

غم یار
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٧
 

 

عاشق منتظر، یاد گرفته که تمامی غم‏های دنیا را یکسره از روان خویش پاک کرده و جای آن، غم یار را در دل بنشاند.

غم یار که در دل نشیند، تمامی ظواهر دنیا از کمترین ارزشی برخوردار نمی‏شوند و غمی از دنیا بر دل باقی نمی‏ماند.

شیرینی غم یار چنان است که عاشق آن‏را با هیچ کدام از ظواهر فریبنده و طناز دنیا عوض نکرده و تا دیدن رخ یار، غمش را از دل برون نخواهد کرد.

٭

"سه درد آمد به جانم هر سه یکبار         غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره داره             غم یار و غم یار و غم یار"- بابا طاهر  

٭

غم یار که بر دل نشیند، عاشق به‏صورت یار درآمده، تمامی خصایص و رفتارها و پندارهای ناروا را از خود پاک کرده، آمادة ملاقات با یار می‏شود.

غم یار که بر دل نشیند، پاکی و طهارت نفس بر عاشق مستولی شده، خانة دلش را از تمامی گرد و غبارهای دنیا پاک کرده، آمادة ملاقات با یار می‏شود.

غم یار که بر دل نشیند، سینة عاشق فراخ، نفسش مطهر و نیتش پاک می‏شود و تمامیت سرور و شادمانی را که در رخ یار می‏بیند، بر دل نشانده، آمادة ملاقات با یار می‏شود.  

 


 
comment نظرات ()