راز

2- کسب شناخت و اطلاعات لازم دربارة انتخاب خود:
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٠
 

 

2- کسب شناخت و اطلاعات لازم دربارة انتخاب خود: پس از آن‏که هدف مورد نظر را هدفگیری کردیم، لازم است که آگاهی و شناخت کافی نسبت به آن پیدا کرده و تلاش کنیم که بخش جداناپذیری از خودِ ما شود. این روش باعث می‏شود که با هدفی که انتخاب کرده‏ایم، "رفیق" شده،‌ به آن عادت کرده و درنهایت، آن‏را برای همیشه در ذهن و روان خود حک کنیم.

 

بدانیم که هدف انتخاب‏شده زمانی از قوه به فعل تبدیل می‏شود که اطلاعات و شناخت کافی پیرامون آن وجود داشته باشد، درغیراین‏صورت، ذهن با آشفتگی مواجه شده و بدیهی است که ذهن آشفته‏ای که افکار و ایده‏های مختلف اما مبهم و شاید متناقضی را در خود جای داده، نمی‏تواند به نتیجة مطلوب دست پیدا کند. بنابراین، برای آن‏که ذهن خود را از آشفتگی رهایی بخشیم،‌ درحدامکان شناخت و اطلاعات کافی پیرامون هدفی که انتخاب کرده‏ایم، به‏دست آوریم. اگر شناخت کافی دربارة هدف خود نداشته باشیم، افکار مختلفی که به‏طور مرتب به ذهن هجوم می‏آورند، می‏توانند یکدیگر را دفع کرده و درنهایت، دستاورد قابل قبولی حتی درصورت تلاش و زحمت فراوان، حاصل نخواهد شد.

 

توجه داشته باشیم که اگر ذهن را دربارة هدفی که انتخاب کرده‏ایم، با کسب اطلاعات، شفاف و روشن نکنیم،‌ امکان رسیدن به نتیجة نهایی ممکن نخواهد بود، و اگر این روند ادامه پیدا کند و تلاش فرد برای رسیدن به هدف به ثمر نرسد، ممکن است او با انواع بیماری‏های روحی ازجمله، دلسردی، بی‏تفاوتی، بی‏شخصیتی، پرخاشگری، ضعف اراده، افسردگی، بیهودگی، تنهایی و اندوه مواجه شده و‌ زیبایی‏ها و شیرینی زندگی از نظرش مخفی شوند یا در تمامی عمر،‌ در رؤیاهایی دست‏نیافتنی غوطه‏ور شده و درحالی‏که افکار بلندی ذهن مغشوش او را احاطه کرده‏اند، هیچ‏گاه به نتیجه‏ای عملی دست پیدا نکرده و درنهایت، قادر به فهم معنی زندگی نشود. 

 

توجه داشته باشیم که کسب شناخت لازم و کافی پیرامون ایده‏های خود،‌ نه تنها حصول نتیجه و تحقق اهداف مورد نظر را به واقعیت نزدیک می‏کند، بلکه سبب می‏شود معنی و مفهوم زندگی را بهتر درک کرده و هدف از زندگی را برای خود به‏طور روشن و شفاف ترسیم کنیم و بنابراین به موفقیتی شیرین که با آرامش و اطمینان قلب همراه خواهد بود، نایل شویم.

 یک نکتة مهم و با ارزش دیگر: اعتقاد بر این‏ست‏که کسب شناخت دربارة هدف زندگی تا آنجا اهمیت دارد که پیوستگی و وابستگی تمامی انسان‏ها را به‏دنبال داشته و آن‏ها خود را از یکدیگر جدا ندانسته و تنی واحد از اندام بشریت محسوب می‏کنند. غم و مشکل یکی، غم و مشکل دیگری می‏شود و انسان‏ها با شادی و خوشبختی دیگران شاد شده و احساس خوشبختی می‏کنند. به تعبیر "تولستوی": "انسانی که معنی و هدف زندگی را بداند، خود را نه تنها با افراد ملت خویش برابر خواهد دانست،‌ بلکه با تمام اقوام دیگر نیز مساوی خواهد شمرد."
 
comment نظرات ()