راز

دكتر رهبر در سنگر دانشگاه
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
 

شکسپير می‏‌گويد: "برخی انسان‏ها بزرگ آفريده شده‌اند؛ برخی بزرگی را به‏دست می‏‌آورند و بر گروهی، بزرگی ناخواسته سوار می‏‌شود."

بسياري از استادان و مردان دانش و معرفت، بزرگی را با جهد و کوشش فراوان به‏دست می‏آورند و بزرگ‏تر از آن‏ها يعنی کسانی‏که بزرگ آفريده شده‌اند، سمت و سوی تاريخ را شکل می‏‌دهند؛ یعنی کسانی‏که "حتی اشتباهاتشان در فرآيندهای تاريخی، زايندة پويايی است."

مردان بزرگ مدام در تلاش‏اند كه بزرگی را با سرعت‏بخشیدن در نظم به امور حاصل کنند و طبق قانون دوم ترمودینامیک اعتقاد دارند که: "اگر اشیا جهان به‏حال خود واگذاشته شوند، به بی‏نظمی می‏گرایند و هیچ‏وقت سامان اولیة خود را باز نمی‏یابند." بنابراین، آن‏ها در تلاش مداومند که چنین نظمی را به اطرافیان سرایت دهند، چراکه تفکر در محیط نظم‏یافته از جلوه و تأثیر بیشتری برخوردار خواهد شد. اين افراد تمامي لحظات وجودشان سرشار از شادابي و ايثار و فرزانگي و آزادگي است و بنابراين، انوار بزرگي و بزرگ‏منشي را مدام از خود ساطع كرده، بر اطرافيان مي‏پاشند.

دانشگاه اما‌ مكاني براي بزرگ بودن و بزرگ انديشيدن و افراد بزرگ تربيت كردن است و كسي‏كه هدايت چنين مكان متعالي و بزرگي را به‏عهده مي‏گيرد،‌ بايد بزرگ فكر كند و انديشمندان و مشتقان علم و معرفت را به مكتب "خورشيد صفتان" بفرستد و خود هرگز پا به سراي "سارصفتان" نگذاشته،‌ ژرف‏نگري،‌ آزادگي،‌ فرزانگي،‌ گشاده‏دستي بخشش و ايثار در زندگي و در نهايت،‌ الگو برداري از منش مردان بزرگ را به اطرافيان بياموزد.

امروز،‌ "دكتر فرهاد رهبر" هدايت سكان دانشگاه تهران را در دست خواهد گرفت و مأموريتي سترگ را آغاز خواهد كرد كه قدر و فهم چنين رسالتي تنها از عهدة‌ مردان بزرگ برخواهد آمد. مردان بزرگي كه اگر بزرگ آفريده نشده يا بزرگي را هم به‏دست نياورده باشند،‌ ارادة‌ برتر چنين تقدير كرده كه بزرگي بر آن‏ها سوار شود. نتيجه اما در هر سه حالت يكي است و تمام كساني‏كه در چنين موقعيتي قرار مي‏گيرند،‌ بايد قدر بزرگي را دانسته و اثراتش را به اطرافيان هديه كنند.

دكتر رهبر استاد فاضل،‌ خوش‏رو و دوست‏داشتني دانشكده اقتصاد،‌ امروز در چنين جايگاهي قرار گرفته و اميد است كه فضيلت بزرگي دانشگاه را در جايگاهش پاس داشته و حاصل مبارزاتش در اين سنگر مقدس، نتيجه‏اي جز بزرگي در پي نداشته باشد.  

به او تبريك گفته و برايش آرزوي موفقيت مي‏كنيم.  


 
comment نظرات ()