راز

آرزوهای شيرين
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢۸
 

پیام شماره ۲۳۲

یاران همراه!

امروز موهایم را در نسیم صبحگاهی پریشان خواهم کرد

و صورتم را با عطر گل یاس نوازش خواهم داد

و چشمانم را بر حریر گیسوان همیشه منتظر خواهم مالید.  

و از لبانش  شهد گل‏های بهاری خواهم نوشید.

                   *****                              

امروز دیگر در خرابه‏های صدر پرسه نخواهم زد

و خون جوانان عراقی و افغانی را مرکب مدادم نخواهم کرد

و ضجة مادران را بر تارهای حنجره‏ام آویزان نمی‏کنم

                  

امروز روحم را نوازش خواهم داد

و قلم را به میهمانی دفترچه شعرم خواهم برد

و شورانگیزترین ترانه هستی را خواهم خواند.

                   *****

امروز دیگر در غزه نخواهم بود

و نه در عراق و افغانستان

و نه در هیج جائی که قلب تو را مچاله می‏کنند

                  

امروز با خدا عشقبازی می‏کنم

و حوریان بهشتی را به میهمانی چشمانم دعوت خواهم کرد

و ساقی خدا خواهم شد در عالم ملکوت.

                   *****

امروز دیگر آه نخواهم کشید

و ضجه‏های هدی را بر جنازه پدر تکرار نخواهم کرد

و شیون مادر ندا، یوسف و هدی را بر ذهن نخواهم راند

امروز به آسمان هشتم پرواز خواهم کرد

و گل صبوری را از کهکشان شیری خواهم چید

و عطر یاس و نسیم سحرگاهان را به خورشید، هدیه خواهم داد.

                   *****

امروز به جنوب لبنان نخواهم رفت

و خرابه‏های کفرشیما را نخواهم دید

و عروسک مچاله شدة مائده را در آغوشش، از زیر آوار بیرون نخواهم کشید

امروز شوق دیدار یار دارم

و قلبم را به کعبة دل‏ها خواهم سپرد

و چشمانم را در آب زمزم غرق خواهم کرد.

                   *****

امروز را غم ایران نخواهم خورد

و بر مزار شهدا اشک نخواهم ریخت

و سیلی بر صورت سیاست نخواهم زد

امروز به قله دماوند پرواز خواهم کرد

و خلیج همیشه فارس را در آغوش خواهم گرفت

و ضامن آهو را زیر پنجرة فولاد ملاقات خواهم کرد.

                   *****

امروز را به جنگ اهریمنان نخواهم رفت

و شمشیر بر تارک ضحاک نخواهم کوفت

و تیشه بر ریشة کسری نخواهم زد

امروز سفرة دلم را باز خواهم کرد

و در آن، طبق‏های دلدادگی خواهم گذاشت

و با عشق، هم لقمه خواهم شد.

                   *****

امروز حرف از مرگ و عزا نخواهم زد

و داغ هابیل را بر اسماعیل نخواهم گفت

و مویة دختر را در سوگ پدر نخواهم شنید

                     

                      ....

                      ....

                      ....

                   *****

امروز را زندگی خواهم کرد

و جام لاهوت را سر خواهم کشید

و خوشبختی را مزه خواهم کرد

و...... شاید امروز نه! فردا خواب امروز را خواهم دید!

همیشه سبز و آفتابی باشید.

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 
comment نظرات ()