راز

محرم اسرار
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ٥:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٢
 

 

قطعة زیر اثری متفاوت از من است که امیدوارم بپسندید.

*

 ای سفر کرده که چشم بر سر راه تو نهادم

چشم صورت جا نهادم

 

چشم دل را باز کردم، در ره جانان نهادم

عاشق و سرمست گشتم، سر به میخانه نهادم

عشق تو بر دل نهادم

 

چشم باران را فشاندم، برگ سبز بر سر نهادم

واله و رندانه گشتم، شیوة رندان نهادم

صخرة خشک وا نهادم

 

ققنوس را دیوانه دیدم، آتشی بر دل نهادم

شعلة فانوس گشتم، در بُن خانه نهادم

هیمة ضحاک را آتش نهادم

 

خانه را ویرانه دیدم، سرِ دیوانه نهادم

زورق اشراق گشتم، همت والا نهادم

لانة کفتار را ویران نهادم

 

نفس دل بیچاره کردم، خواب عقل زنجیر نهادم

محرم اسرار گشتم، گوهر خرم نهادم

قرعة قسمت در این خانه نهادم

 

ای سفر کرده که چشم بر سر راه تو نهادم

دل در حرمت من جا نهادم

 

 


 
comment نظرات ()

 
دروغ
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٩
 

 

 

مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی دستوری،
در سطح داخلی و بین­المللی با «راست نگفتن»
و عدم رعایت «اصول اخلاقی» زیر سئوال می­رود.
جای تأسف است که انسان­ها در تمامی سال­های عمرشان
مجبورند با دروغ­های تلخ و شیرین سیاستمداران،
زندگیشان را سپری کنند،‌
دروغ­هایی که اگر گفته نمی­شدند،
سرور و آرامش بیشتری نصیب افراد جامعه می­شد.

 


 
comment نظرات ()

 
غوغای عاشقی
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٢
 

 

*

فعلاً که نگارش این قطعه به پایان رسید. تا تغییرات بعدی؟

*

قلبم در سینة تو مدهوش می شود

در این ازدحام عاشقی-

گل های باغچة دل اگر

در کتیبة باغ چشمانت منقوش نشوند،

زیر خاک مدفون می شوند.

قصة عشق به ستیغ برآمده است

می شنوی درد کوه را که افسانه شده است

عاشقی که افسانه شود-

در سکوت قلب افسون می شود.

سینه ام پر درد است اگر،

دستم تهی است

سینه­ام مبتلای چشمان تو می­شود

قلب مبتلای من، بلاگردون تو می­شود

 

عشق از دستم در سینة تو رها می شود.

پنجرة عشق در مرز تنهایی باز شود-

فاصلة تنهایی و عاشقی باریک می شود.

در این ازدحام عاشقی-

لبخند در رؤیای خورشید می شکفد

رؤیای خورشید، آه! رؤیای عاشقی است

قطب عاشقی نفس می کشد، آه می کشد

در حسرت لبخند ماه، آب می شود

یادت هست آن قول و قرارمان؟ آن­همه آه و فغان مان؟

درد ما که سنگین­تر از درد کوه نیست

رؤیاهای مان، گرم تر از رؤیای خورشید نیست

شهر من، اگر شهر عاشقی است

قلب من که دلی هر جایی نیست

عشقم را ببین، در سینة تو خاموش می شود 

قلبم در سینة تو مدهوش می شود.

*

 


 
comment نظرات ()

 
خودشیفتگی
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱۱
 

 

اگر یاد بگیریم که

در مقابلِ حتی کوچک‏ترین موضوعاتِ زندگی و جامعه،

اقدام عملی کرده و تا رسیدن به نتیجه و مقصود،‌

منتظر و با استقامت بمانیم

و چهرة درونی و بیرونی یا حرف و عمل‏مان یکی باشد،

بهتر از آنست که

برای مسائل بسیار بزرگ،

تنها شعار داده، حرف زده و ایراد بگیریم

امّا در مواقع لزوم،

از عمل به کوچک‏ترین آن‏ها،

عاجز و هراسناک باشیم.

 

 


 
comment نظرات ()

 
بت پرستی
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۸
 

 

کسانی که نتوانسته اند

خوی بت پرستی را

از روان خویش پاک کنند،

حتی اگر به ظاهر،

از معتقدان سرسخت به دین و مذهب باشند،

اما برای رسیدن به خواسته های خود،‌

از هر وسیله و بتی استفاده کرده،‌

سخیف ترین رفتار فردی و اجتماعی را

از خود بروز می دهند.

 

 


 
comment نظرات ()

 
بت پرستی
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۸
 

 

کسانی که نتوانسته اند

خوی بت پرستی را

از روان خویش پاک کنند،

حتی اگر به ظاهر،

از معتقدان سرسخت به دین و مذهب باشند،

اما برای رسیدن به خواسته های خود،‌

از هر وسیله و بتی استفاده کرده،‌

سخیف ترین رفتار فردی و اجتماعی را

از خود بروز می دهند.

 

 


 
comment نظرات ()

 
پرواز جمعی
نویسنده : دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢
 

 

همه می ‏توانند از کارها و رؤیاهای کوچک خود شروع کنند

و با توکل و ایمان و پشتکار و اعتماد به نفس

آن ‏را به سرانجام برسانند و سپس،

منتظر و آمادة پرواز بعدی برای انجام کاری بزرگتر باشند.

کسانی ‏که پروازهای بلند برای تحقق خواسته ‏های خود می ‏کنند،

همان «افراد موفقی» هستند که می ‏خواهند پروازکردن را به همه بیاموزند.

آن‏ ها وقتی می ‏بینند دیگران نیز قادر به پرواز هستند،

شاد شده و درواقع، آرامش و نشاط خود را

در پرواز موفقیت‏ آمیز دیگران جستجو می‏ کنند.

بنابراین، این افراد برای پرواز،

هرگز متوسل به هر وسیله ‏ای نمی شوند

و هنگام اوج گرفتن،‌

ضمن تأکید بر اصول اخلاقی،‌

قانونی را زیر پا نمی ‏گذارند.

 


 
comment نظرات ()